Higienos institutas

Higienos institutas įgyvendina valstybės funkcijas Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir priežiūros įstaigų stebėseną, visuomenės sveikatos netolygumų ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, atlieka darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus ir psichikos sveikatos stiprinimą, sveikatos mokymo ir ligų prevenciją ir farmacijos specialistų kompetencijų ugdymą

Svetainė internete: https://www.hi.lt

https://www.facebook.com/naujas.hi.lt