Aplinkos projektų valdymo agentūra

Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, atliekų tvarkymas, vandens ir oro taršos mažinimas, gamtos tvarkymas, energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje

Interneto svetainė: https://www.apva.lt